Textury a další obrazové zdroje

http://www.hdrlabs.com/sibl/archive.html – volné HDRI sety

https://3dtextures.me – volné textury (CC0), včetně normal, displacement, roughness a occlusion mapy, rozdělené do kategorií

https://cgbookcase.com/ – volné textury (CC0), včetně normal, displacement, roughness a occlusion mapy

https://hdrihaven.com/ – CC0 HDRI mapy pro váš enviroment – mimo HDRI je možno na dalších stránkách stáhnout i textury a modely (těch je zatím jen pár)

https://unsplash.com/ – spousta kvalitních fotek zdarma, může se hodit jako reference nebo i zdroj textur

https://www.3dassets.one/ – další stránka s texturami s vyhledáváním

https://cc0textures.com/ – jak napovídá název domény, jedná se o CC-0 textury, tedy je můžete použít např. i na komerční produkci, nemají žádné omezení užití